CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KHGD tháng 2.2024 Lớp MGB C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 05-02-2024
2 KHGD tuần T2.2024 Lớp MGB C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 05-02-2024
3 Hoạt động làm quen với Toán-Đề tài: Đếm đối tượng giống nhau trong phạm vi 4 - Lớp MGB C4  KH soạn giảng lớp C4 18-01-2024
4 KHGD ngày lớp C4 tháng 1/2024

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 12-01-2024
5 Kế hoạch giáo dục tháng 1.2024 - Lớp MGB C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 29-12-2023
6 Kế hoạch soạn giảng lớp MGB C4 - Tháng 1/2024

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 29-12-2023
7 KHGD tháng 12. 2023 - 2024.Lớp C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 29-11-2023
8 KH tháng 12 lớp C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 28-11-2023
9 KH soạn giảng tháng 11 lớp C4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C4 06-11-2023
10 KHGD tuần tháng 11 lớp C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 02-11-2023
11 Kế hoạch giáo dục tuần tháng 10

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 06-10-2023
12 Kế hoạch soạn giảng tháng 10.2023-2024 lớp MGB C4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C4 03-10-2023
Mầm non Đặng Xá