CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 95 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

263/KH-MNÐXKế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 27-11-2023
2 Kh soạn giảng tháng 11 - b4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 30-10-2023
3 KHGD thang 11

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 29-10-2023
4 KHGD tháng 11 Khối MGL  Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 27-10-2023
5 KH soạn giảng tháng 10.2023 - A4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 01-10-2023
6 Kh soạn giảng tháng 10. 2023 - b4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 01-10-2023
7 Thi quy chế chăm sóc lớp nhà trẻ d3  Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 25-10-2022
8 KH chỉ đạo chuyên môn (CSGD) năm 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

S? 146/KH- CMGDKế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 08-09-2022
9 Dạy trẻ 4-5 tuổi nhận biết vai trò của nước

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 17-10-2021
10 Dạy trẻ 3-4 tuổi nhận biết số lượng 1-2

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 17-10-2021
11 Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 17-10-2021
12 Dạy trẻ 3-4 tuổi kỹ năng chải tóc

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 17-10-2021
13 Dạy trẻ 4-5 tuổi giữ gìn vệ sinh cá nhân

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 17-10-2021
14 Dạy trẻ 5-6 tuổi lễ phép khi khách đến nhà

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 03-10-2021
15 Dạy trẻ kỹ năng giữ an toàn khi ở nhà

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn CSGD 03-10-2021
1234567
Mầm non Đặng Xá