CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 4 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch giáo dục tháng 2.2024. A2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A2 31-01-2024
2 KH soạn giảng tháng 01.2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A2 31-12-2023
3 Kế hoạch T12.2023.A2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A2 01-12-2023
4 KH soạn giảng T10.2023- A2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A2 13-11-2023
Mầm non Đặng Xá