CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Công nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với CBGVNV năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

231/QÐ-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
2 Quyết định thành lập BCĐ công tác VSATTP năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

230/QÐ-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
3 Kế hoạch công tác VSATTP năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

229/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
4 Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

219/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
5 Kế hoạch triển khai cuộc thi trắc nghiệm và thi viết "Vì an toàn giao thông thủ đô" năm 2023

(Tải File đính kèm)

251/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
6 Quyết định thnafh lập Ban chỉ đạo công tác bán trú năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

191/QÐ-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
7 Kế hoạch tổ chức công tác chăm sóc bán trú năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

190/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
8 Kế hoạch Triển khai, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy" năm 2023

(Tải File đính kèm)

233/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
9 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

228/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
10 Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trường học năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

196/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
11 Kế hoạch tổ chức hoạt động ăn sáng năm học 2023 -2024 193/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
12 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

226/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
13 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

55/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
14 Kế hoạch phòng, chống tại nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2023 -2024 268/KH-MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
15 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống TNTT năm học 2023 -2024

(Tải File đính kèm)

267/QÐ- MNÐXVăn bản của nhà trường 28-11-2023
123
Mầm non Đặng Xá