CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KH ngày tháng 2. (2023-2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 03-02-2024
2 KH soạn giảng T2. A3

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 03-02-2024
3 HĐ LQCC (b, d, đ) LỚP MGL A3  KH soạn giảng - lớp A3 04-01-2024
4 KHGD ngày. Tháng 1 A3 ( 2023- 2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 02-01-2024
5 KHGD tháng 1.A3 ( 2023-2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 02-01-2024
6 KH ngày T12. A3 (2023- 2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 04-12-2023
7 KH Soạn giảng T12. A3 ( 2023-2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 04-12-2023
8 KH soạn giảng T10. A3 (2023-2024)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A3 14-11-2023
9 KH soạn giảng tháng 10.2023 - Lớp A3

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A3 13-11-2023
Mầm non Đặng Xá