CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch giáo dục tháng 02/2024 -Lớp C5- Trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C5 05-02-2024
2 Kế hoạch soạn giảng tháng 1 lớp C5 - trường MN Đặng Xá  KH soạn giảng lớp C5 01-01-2024
3 Kế hoạch tháng 12 -2023 lớp C5 - Trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 05-12-2023
4 Kế hoạch giáo dục tháng 11- 2023 - Lớp C5 - trường mn Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 KH soạn giảng lớp C5 05-12-2023
5 Kế hoạch soạn giảng tháng 12 lớp C5 - trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 01-12-2023
6 Kế hoạch giáo dục tháng 10/2023 - Lớp MG C5

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 13-11-2023
7 Kế hoạch soạn giảng tháng 11 lớp C5 - trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 11-11-2023
8 Kế hoạch soạn giảng tháng 10 lớp C5 - trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 01-10-2023
9 kế hoạch hoạt động tháng, ngày 9 lớp C5 - Trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C5 08-09-2023
Mầm non Đặng Xá