CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 5 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KHGD Tháng 2 lớp MGB - C1

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C1 06-02-2024
2 KH Giáo dục lớp C1 - T1/2024

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C1 11-01-2024
3 KH giáo dục tháng 12 - MGB C1

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C1 01-12-2023
4 Kế hoạch GD tháng 11 - MGB C1

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C1 01-12-2023
5 KH soạn giảng T10.2023 Lớp C1

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp C1 13-11-2023
Mầm non Đặng Xá