CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch giáo dục tháng lớp NTD2 tháng 2/2024 - trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp D3 05-02-2024
2 Kế hoạch bài soạn tháng 1.2024 lớp Nhà trẻ D3. Trường mầm non Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 KH soạn giảng lớp D3 01-01-2024
3 Kế hoạch bài soạn tháng 12.2023 lớp Nhà trẻ D3. Trường mầm non Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 KH soạn giảng lớp D3 01-12-2023
4 Kế hoạch bài soạn T11.2023. Lớp nhà trẻ D3

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 KH soạn giảng lớp D3 30-10-2023
5 Kế hoạch bài soạn T10. Lớp D3. 2023 - 2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 KH soạn giảng lớp D3 02-10-2023
6 Kế hoạch bài soạn tháng 10.2023 lớp Nhà trẻ D3. Trường mầm non Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 KH soạn giảng lớp D3 02-10-2023
7 Kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ (24 - 36 tháng) năm học 2023 - 2024. Trường mầm non Đặng Xá

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 KH soạn giảng lớp D3 05-09-2023
Mầm non Đặng Xá