CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024

Có 233 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KHGD Tháng 2 lớp MGB - C1

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C1 06-02-2024
2 Kế hoạch soạn giảng lớp D2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 KH soạn giảng lớp D2 05-02-2024
3 KHGD tháng 2.2024 Lớp MGB C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 05-02-2024
4 KHGD tuần T2.2024 Lớp MGB C4

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C4 05-02-2024
5 Kế hoạch soạn giảng tháng 2.2024. Lớp NT D1

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp D1 05-02-2024
6 KẾ HOẠCH soạn giảng tháng 2.2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp A5 05-02-2024
7 Kế hoạch giáo dục tháng lớp NTD2 tháng 2/2024 - trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp D3 05-02-2024
8 Kế hoạch giáo dục T2- 2024. Lớp C2- Trường mầm non Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C2 05-02-2024
9 Kế hoạch soạn giảng tháng 2 - 2024. Lớp C3

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C3 05-02-2024
10 Kế hoạch giáo dục tháng 2- 2024. lớp b4

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp B4 05-02-2024
11 Kế hoạch giáo dục tháng 02/2024 -Lớp C5- Trường MN Đặng Xá

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng lớp C5 05-02-2024
12 KH ngày tháng 2. (2023-2024)

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 03-02-2024
13 KH soạn giảng T2. A3

(Tải File đính kèm)

 KH soạn giảng - lớp A3 03-02-2024
14 KHGD tháng 2 lớp A4 năm học 2023- 2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng lớp A4 01-02-2024
15 KH soạn giảng T2.2024 - MGL A1

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 KH soạn giảng - lớp A1 01-02-2024
12345678910...>>
Mầm non Đặng Xá